electric meletiΣχεδιασμ?ς και προδιαγραφ?ς Ηλεκτρολογικ?ν εγκαταστ?σεων για εξασφ?λιση ?δειας οικοδομ?ς:

 • Μελ?τη και σχεδιασμ?ς κεντρικο? π?νακα διανομ?ς και περιφερειακ?ν πιν?κων διανομ?ς με προστατευτικο?ς μηχανισμο?ς σ?μφωνα με την 16η ?κδοση των κανονισμ?ν του Βρετανικο? Ινστιτο?του των Ηλεκτρολ?γων Μηχανικ?ν (IEE Wiring Regulations).
 • Σ?στημα Γει?σεων.
 • Υπολογισμο? καλωδ?ων, ρευμ?των βλ?βης κ.τ.λ ?πως ορ?ζουν οι κανονισμο?.
 • Κανονικ? Σ?στημα φωτισμο? για εσωτερικο?ς και εξωτερικο?ς χ?ρους με προτ?σεις (σ?μφωνα με την ενεργειακ? καταν?λωση λαμπτ?ρων).
 • Σ?στημα ρευματοδοτ?ν και ηλεκτρικ?ν παροχ?ν.
 • Σ?στημα τηλε?ρασης.
 • Σ?στημα ενδοεπικοινων?ας (intercom).
 • Σ?στημα τηλεφ?νων και δικτ?ου πληροφορι?ν (data network).
 • Μελ?τη για προστασ?α της εγκατ?στασης απ? υπ?ταση και υπ?ρταση.
 • Σ?στημα πυραν?χνευσης β?ση του BS5839.
 • Συμβουλευτικ?ς υπηρεσ?ες για το Σ?στημα ασφαλε?ας συναγερμο?.
 • Συμβουλευτικ?ς υπηρεσ?ες για Σ?στημα κλειστο? κυκλ?ματος παρακολο?θησης CCTV.
 • Συμβουλευτικ?ς υπηρεσ?ες για διαρρο?ς γκαζιο?, διαρρο?ς νερο? κτλ.
 • Συμβουλευτικ?ς υπηρεσ?ες για κεντρικ? συστ?ματα ?χου.

 

Επιπρ?σθετα προσφ?ρουμε τις πιο κ?τω υπηρεσ?ες (ε?ν ζητηθο?ν):

 • Επ?βλεψη του ?ργου.
 • Προετοιμασ?α εντ?πων προσφορ?ν, επιμ?τρηση των ποσοτ?των και αξιολ?γηση των προσφορ?ν.
 • Φωτομετρικ? μελ?τη β?ση λογισμικο? και συμβουλευτικ?ς υπηρεσ?ες στα θ?ματα της επιλογ?ς καταλλ?λων φωτιστικ?ν για κ?θε χ?ρο (lighting design)
 • Εφεδρικ?ς Παροχ?ς ρε?ματος. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η? UPS
 • Συμβουλευτικ?ς υπηρεσ?ες για Σ?στημα EIB (ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ)
 • Μελ?τη για αντικεραυνικ? προστασ?α.

Copyright © 2017-2024 | Powered & Web Design by Oncyprus | Web Hosting by NetShop ISP